Vanløsespejderne – Hyltebjerg Gruppe

Bliv frivillig

Hos Vanløsespejderne – Hyltebjerg Gruppe arbejder vi alle frivilligt, hovedsageligt spejderlederne, men også bestyrelsesmedlemmerne. Herudover har vi en del arbejde med grafisk design, hjemmeside, sociale medier og den slags, så det frivillige arbejde begrænser sig bestemt ikke kun til det traditionelle spejderarbejde, som oftest forbindes med arbejdet med børn og unge. 

Som spejderleder hos os, vil du altid indgå i et team af flere ledere, som i fællesskab planlægger spejdermøder, endagsture, weekends og sommerlejre. Delelementer som f.eks. lege, instruktion i båltænding, afvikling af krea-aktivitet osv. fordeles blandt lederne, så alle har ansvaret for noget, og ingen bærer alle opgaver selv. Opgaverne varierer fra enhed til enhed, men hovedopgaven er fælles for dem alle; at give børn og unge gode oplevelser og være med til at skabe et stærkt fællesskab. 

Som spejderleder hos Vanløsespejderne – Hyltebjerg Gruppe kan du forvente:

  • at blive en del af et meningsfuldt fællesskab blandt lederne.
  • mulighed for at give en gruppe af børn og unge gode oplevelser og venskaber for livet.
  • ansvaret for at planlægge aktiviteter i enheden og i spejdergruppen generelt.
  • god sparring med og støtte fra dine medledere, så du altid kan få svar på spørgsmål og eventuelle usikkerheder. 

Har du ikke været spejder før, så fortvivl ikke! Vi forventer nysgerrighed, mod på at lære nyt og glæde ved udeliv. Selv er vi en god blandet flok af garvede spejdere med mange ‘spejderår’ på bagen samt nytilkomne voksne, der aldrig har prøvet det før. 

Som beskrevet i toppen har vi flere opgaver end de traditionelle spejderorienterede opgaver, så er du interesseret i at deltage i det frivillige fællesskab med andre opgaver, så kontakt os endelig. 

Er du interesseret i at høre mere så kontakt os på vanloesespejderne@gmail.com